Понеділок - п'ятниця:
з 09.00 до 17.00
Вихідний: субота, неділя

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика конфіденційності) розроблена на підставі Закону України “Про захист персональних даних” та діє стосовно всієї інформації, яку Інтернет-магазин Кохана, який розташований на доменному імені kohana.in.ua, може отримати про Користувача під час використання ним сайту, його продуктів та програм.

ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ
У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

 • Адміністрація сайту Інтернет-магазину «Кохана» (надалі – Адміністрація сайту) – уповноважені на керування сайтом співробітники, що діють від імені інтернет-магазина «Кохана», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними. 
 • Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей, що стосується прямо чи опосередковано фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
 • Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без них з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (зміна, оновлення), витяг, використання, передачу (надання, доступ, поширення), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. 
 • Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для дотримання Сайтом або іншим особам, котрі отримали доступ до персональної інформації фізичної особи вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або без наявності інших законних підстав. 
 • Користувач Інтернет-магазину «Кохана» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та користується ним.
 • Cookies – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP/HTTPS-запиті при намаганні відкрити сторінку відповідного сайту.
 • IP-адреса – унікальна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазина означає згоду з даною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
1.2. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвіданні веб-сайту kohana.in.ua, відповідно до положень цих Правил, Користувач надає дозвіл на використання файлів-cookie при кожному вашому наступному візиті.
1.3. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазина.
1.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачем сайту kohana.in.ua.
1.5. Справжня Політика конфіденційності використовується тільки для сайту Інтернет-магазину «Кохана». 

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
2.1. Справжня Політика конфіденційності визначає відносини, пов’язані з нерозголошенням і забезпеченням режиму захисту, конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на сайті, їх обробкою і (або) зберіганням.
2.2. Персональна інформація, яку дозволено обробляти в рамках цієї Політики конфіденційності, надається Користувачем через заповнення форми реєстрації на Сайті інтернет-магазину «Кохана» у розділі «Особистий кабінет».
2.3. Відключення cookies може призвести до неможливості доступу до тих розділів і сторінок сайту kohana.in.ua, які потребують авторизації.

3. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА
3.1. Персональна інформація Користувача може бути використана Адміністрацією сайту kohana.in.ua з такою метою:

 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору щодо дистанційної купівлі товару з kohana.in.ua.
 • Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту kohana.in.ua.
 • Підтвердження повноти та достовірності персональної інформації, наданої Користувачем.
 • Створення облікового запису для здійснення замовлень та покупок, якщо Користувач дав на це згоду.
 • Інформування Користувача Сайту kohana.in.ua про статус виконання Замовлення.
 • Надання Користувачеві швидкої та ефективної клієнтської і сервісної підтримки при виникненні труднощів пов'язаних з користуванням сайтом kohana.in.ua.
 • Отримання та обробка платежів.
 • Здійснення рекламної діяльності за умови надання згоди Користувачем.


4. ТЕРМІНИ ТА СПОСОБИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без їх використання.
4.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту kohana.in.ua має право передавати персональну інформацію третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину «Кохана», включаючи доставку Товару.
4.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Користувач має право:
5.1.1. знати про місцезнаходження та призначення бази персональних даних, яка містить його персональну інформацію;
5.1.2. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, розповсюдження, передачі третім особам без згоди Користувача;
5.1.3. звертатися з питань захисту своїх прав на персональні дані до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;   
5.1.4. застосовувати засоби правового захисту в випадку порушення законодавства про захист персональних даних.
5.2. Обов’язки користувача:
5.2.1. Надати персональну інформацію, потрібну для користування Сайтом інтернет-магазину «Кохана»5.3. Обов’язки Адміністрації сайту:
5.3.1. Використовувати персональні дані користувачів виключно для цілей, зазначених у розділі 4 цієї Політики конфіденційності.
5.3.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін або розголошення іншими способами переданої персональної інформації Користувача.
5.3.3. Здійснювати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такої інформації в існуючому діловому обороті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за втрати, понесені Користувачем у зв’язку з нецільовим і неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.
6.2. У випадку розголошення або втрати персональної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо:
6.2.1. Персональні дані стали публічним надбанням ще до того, як були втрачені чи розголошені.
6.2.2. Персональні дані були розголошені зі згоди Користувача.
6.2.3. Персональні дані були одержані від третьої сторони до моменту їх одержання Адміністрацією інтернет-магазину.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. При зверненні до суду з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне вирішення спору).
7.2. Сторона-одержувач такої претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.
7.3. Спори, у яких згода не була досягнута, передають на розгляд до суду відповідно до діючого законодавства України.
7.4. До цієї Політики конфіденційності та до відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту kohana.in.ua застосовується чинне законодавство України.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Адміністрація сайту інтернет-магазину має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без попереднього отримання згоди Користувача.
8.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її публікації на Сайті, якщо інше не визначено новою редакцією Політики конфіденційності.
8.3. Усі питання, зауваження та пропозиції щодо цієї Політики конфіденційності варто повідомити безпосередньо Адміністрації сайту.